دریچه منهول کامپوزیت

دریچه منهول کامپوزیت از ترکیب مواد رزین های پلیمر و سایر مواد شیمیایی تولید شده است. دریچه منهول به خاطر کاهش هزینه ها، مقاومت مکانیکی بالا، مقاومت در برار آتش، مقاومت […]